topimg
Home arrow Pers arrow Nieuw systeem onderhoudsplicht betekent soms vervijfvoudiging van de bijdrage
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Nieuw systeem onderhoudsplicht betekent soms vervijfvoudiging van de bijdrage PDF Afdrukken
donderdag, 16 december 2004

Reeds jaren ijvert sp.a – onder impuls van de Kamerleden Magda De Meyer en Jan Peeters – voor de afschaffing van de onderhoudsplicht. In een aantal gemeenten werd dit ook al ingevoerd, maar sinds kort is er ook een regeringsinitiatief. Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont laat de OCMW’s de keuze tussen het afschaffen van de onderhoudsplicht enerzijds of het hanteren van dezelfde barema’s in heel het land anderzijds. Aan de hand van deze barema’s ging sp.a-senator Christel Geerts aan het rekenen, en wat bleek: in sommige gevallen betekent het nieuwe systeem een vervijfvoudiging van wat kinderen nu moeten betalen.

Magda De Meyer: “Wij ijveren al jaren voor de afschaffing van de onderhoudsplicht, om tal van redenen. Het is een onrechtvaardig systeem, want sommigen ontsnappen aan betaling ondanks het feit dat ze best wel bemiddeld zijn. Daarnaast leidt dit systeem in vele families tot ruzies en voelen vele senioren zich bedelaars bij hun eigen kinderen. Tot slot zijn wij van oordeel dat de zorg voor senioren een zaak is van de gemeenschap, en zeker als je weet dat de opbrengst van de onderhoudsplicht voor de OCMW’s relatief beperkt is de afschaffing de evidentie zelve.”
In een aantal gemeenten werd de onderhoudsplicht ondertussen de facto afgeschaft, meestal onder impuls van sp.a. Sinds kort is er voor de afschaffing een wettelijke basis. Minister Dupont voerde een systeem in waarbij OCMW’s kunnen kiezen tussen enerzijds de afschaffing van de onderhoudsplicht, en anderzijds een eenvormig stelsel op basis van nationale wettelijke barema’s die dan in alle gemeenten dezelfde zijn. “Op zich is de filosofie van deze maatregel een hele stap vooruit. De afschaffing wordt mogelijk, en daar waar men niet afschaft wordt er eenvormigheid ingevoerd. Daarenboven verhoogde Dupont de minimumgrenzen waaronder men sowieso vrijgesteld is van onderhoudsplicht.”
Tot daar geen probleem, maar eerst zien en dan geloven, dacht senator Christel Geerts, tevens voorzitter van de senaatswerkgroep Vergrijzing. Aan de hand van de barema’s en de gegevens die zij opvroeg bij verschillende OCMW’s, sloeg zij aan het rekenen, en wat zij ontdekte is niet fraai. Geerts: “In veel gevallen betekent de nieuwe berekeningswijze een stijging van het bedrag dat kinderen maximaal moeten bijdragen. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een vervijfvoudiging. In Lokeren bijvoorbeeld is voor een netto maandloon van 2500 euro het maximaal terug te vorderen bedrag nu 85 euro. Met de nieuwe barema’s kan dit 462 euro worden. Dat is een aanslag op de portemonnee van modale tweeverdieners en allenstaanden.”
Voor sp.a kan dit niet. “Het is de bedoeling een nieuw, eenvormig en transparant systeem in te voeren, niet om gezinnen op kosten te jagen. Dit moet aangepast worden. Op korte termijn door het niet toepassen van de nieuwe barema’s op bestaande dossiers waar deze een verslechtering van de bestaande toestand veroorzaken. Op middellange termijn vragen wij het herbekijken van de nieuwe barema’s. Vaak zijn het de armste gemeenten met de armste inwoners die de onderhoudsplicht niet direct kunnen afschaffen. De bewoners van precies deze gemeenten opzadelen met een verzesvoudiging van de bijdrage is wraakroepend. Hier moet snel werk van gemaakt worden.”
Meer Info: Christel Geerts (voor de nieuwe cijfergegevens) 0473/21 07 96 Magda De Meyer : 0476/94.91.31

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa