topimg
Home arrow Meri arrow Eindrapport Meri
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Eindrapport Meri PDF Afdrukken
woensdag, 12 januari 2005

Enige tijd geleden ging een Europees onderzoek van start betreffende de leefsituatie van oudere vrouwen. Dit onderzoek kreeg de naam Meri: "Mapping Existing Research and Identifying knowledge gaps concerning the situation of older women in Europe". Christel Geerts kreeg de opdracht deze materie te onderzoeken voor ons land. Dit onderzoek resulteerde in een eindrapport. Het eindrapport kan u lezen in het bijgevoegde PDF-document. Meer info over dit onderzoeksproject vindt u terug op de website van OWN (zie rubriek "links").

In 1998 beschreef het departement Gerontologie van de Vrije Universiteit Brussel (België) de situatie van ouder wordende vrouwen in de samenleving in het boek “meisjes van 50: een sociaal psychologisch portret van vrouwen in de middenleeftijd”.
De publicatie van dit boek bracht 2 inzichten expliciet verder onder de aandacht:
1. Er was nood aan een grondige screening van al de beschikbare informatie omtrent deze doelgroep. 2. De grote wetenschappelijke maar vooral ook maatschappelijke relevantie van dit onderwerp.
Vanuit de VUB is het engagement binnen onderhavig project “mapping existing research and identifying knowledge gaps concerning the situation of older women in Europe” een inhoudelijk logische stap in onze eigen kennisontwikkeling. We leggen via dit project een accurate basis voor een gefundeerde empirische kennisontwikkeling omtrent dit thema. Bovendien vormt het een ondersteuning inzake onze maatschappelijke opdracht, namelijk: het werken aan een positieve beeldvorming m.b.t. vergrijzing in het algemeen en het ondersteunen van een pro-actief beleid terzake. Toch dient gezegd dat de vergrijzing in het bijzonder ook een Europese uitdaging is, die we met verenigde krachten moeten aangaan.
De vergelijkende analyse van de onderzoeks- en statistische data zal een European overview concerning the living conditions of older women mogelijk maken. Het zal toelaten om mee nationale en Europese bakens uit te stippelen. Dit onderzoeksproject heeft naast de belangrijke wetenschappelijke, in die zin ook een immense maatschappelijke relevantie.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa