topimg
Home arrow Parlementair werk arrow HeroriŽntatie Alimentatiefonds
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
HeroriŽntatie Alimentatiefonds PDF Afdrukken
donderdag, 27 januari 2005

Op 27 januari 2005 stelde Christel een mondelinge vraag aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over ęde heroriŽntatie van het alimentatiefondsĽ (nr. 3-547)

Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
Ė Sinds 1 juni 2004 kunnen alimentatiegerechtigden terecht bij de Dienst voor Alimentatievorderingen. Het platform Alimentatiefonds dat altijd gepleit heeft voor de oprichting van dergelijke dienst, had bedenkingen bij de start van de afgeslankte versie. De dienst staat immers alleen in voor de invordering van het saldo van het onderhoudsgeld. Het was een stap in de goede richting, maar onvoldoende. Het platform vroeg dan ook terecht de volledige toepassing van de wet van 21 februari 2003, dat wil zeggen de uitbetaling van voorschotten aan alle alimentatiegerechtigden. Deze week vernamen we via de pers dat minister van FinanciŽn Reynders wil dat de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) ook voorschotten uitbetaalt. Dat zou een reactie zijn op het eerste werkingsrapport, waaruit blijkt dat de dienst met nog behoorlijk wat kinderziekten kampt. Het terugvorderen van gelden verloopt namelijk een stuk moeilijker dan verwacht. Zo vernamen we bijvoorbeeld dat van de 9 miljoen euro aan achterstallige betalingen amper 3 procent werd geÔnd. Zo ook blijkt de invordering bij schuldenaars die in het buitenland verblijven, nagenoeg onmogelijk. Bovendien zou meer dan de helft van de mensen die een aanvraag doen bij de DAVO, niet in aanmerking komen voor een voorschot bij het OCMW. In juni 2004 gaf toenmalig minister van Economie Moerman hier aan dat de minister van FinanciŽn desgevallend het evaluatieverslag zou voorleggen aan de federale wetgevende kamers. Wanneer zal dat gebeuren? Zijn er al stappen gedaan om het engagement van de minister in verband met de ruimere taakinvulling van de Dienst voor Alimentatievorderingen uit te bouwen? Hoe zal dat concreet verlopen? Is er in een timing voorzien? Zijn er vanuit de diensten van de minister aanbevelingen vertrokken of stappen gedaan om op Europees vlak tot een herziening van de vorderingsmethodes te komen? De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn.
Ė De commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden heeft deze aangelegenheid op 12 januari besproken. Er bestaat nog geen evaluatieverslag. Ik heb aan het secretariaat van de commissie echter een zeer uitgebreid verslag gegeven met alle commentaar en gegevens in verband met de werking van de Dienst voor Alimentatievorderingen. Dat verslag staat ter beschikking van alle senatoren. We gaan door met de verbetering van de werking van de dienst. Wellicht kan een eerste bespreking plaatsvinden in de commissie FinanciŽn over de vraag onder welke voorwaarden we voorschotten kunnen uitkeren. Kan dat zonder financiŽle beperkingen? Kan de dienst voorschotten toekennen onder dezelfde voorwaarden als de OCMWís. Kunnen de bedragen worden opgetrokken? Ik heb ter zake een voorstel ingediend bij de commissie FinanciŽn met het oog op een eerste algemene bespreking. Het is nog niet echt nodig geweest om dit dossier op Europees vlak aan te kaarten, aangezien we ons bij de toepassing van de wet hebben beperkt tot personen die een band met BelgiŽ hebben. Tijdens de bespreking in de Kamer en de Senaat was immers gebleken dat het zeer moeilijk is invorderingen in het buitenland te doen. Dat geldt trouwens niet alleen voor alimentatiegelden, maar ook voor fiscale schulden en dergelijke. Het parlement heeft er dan ook voor gekozen bij de toepassing van de wet enkel rekening te houden met mensen die een band met BelgiŽ hebben. Er is dus een verslag opgesteld, waarvan ik mevrouw Geerts een kopie zal geven. Ook ben ik altijd beschikbaar om in de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden of elders een gesprek aan te gaan over de mogelijke voorwaarden voor de voorschotten. Ten slotte ben ik bereid het dossier in Europa aan te kaarten, maar dat is niet echt noodzakelijk voor een correcte toepassing van de wet. Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
Ė Ik dank de minister voor zijn antwoord en voor de kopie van het verslag. Ik heb er begrip voor dat er financiŽle en transnationale obstakels kunnen bestaan. We mogen echter niet vergeten dat heel wat personen, vaak alleenstaande vrouwen met kinderen, in de kou blijven staan. Ik hoop dan ook dat nog vooruitgang kan worden geboekt.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa