topimg
Home arrow Gemeenteraadslid arrow Gemeenteraad 23 februari 2006
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Gemeenteraad 23 februari 2006 PDF Afdrukken
woensdag, 1 maart 2006

Gezondheidszorg moet in onze visie betaalbaar,voor iedereen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zijn, ze moet vooral op maat van de patiŽnt zijn. De bewoners van Sint-Niklaas en ook die uit de regio hebben in deze context behoefte aan een ziekenhuis dat betaalbare en pluralistische geneeskunde aanbiedt. De werknemers uit dat ziekenhuis hebben recht op continuÔteit en op een inspirerende werkcontext. Want het zijn uiteindelijk de vele werknemers die dagdagelijks garant staan voor een kwalitatief werkend ziekenhuis, zonder hun draagvlak staan we nergens. Tot slot dient ook vermeld te worden dat de belastingbetaler recht heeft op een efficiŽnt gerund ziekenhuis.

De vraag stelt zich of het nieuwe fusieziekenhuis ons op al deze punten voldoende garanties geeft.

Het komt ons voor dat het dossier, zoals het nu voorligt, ons voldoende garanties geeft om een bedrijfseconomische efficiŽnte omgeving te creŽren met een optimale inzet van personeel, middelen en een deskundig beheer.

We schrijven ons volledig in in de logica die gehanteerd werd om de verdeelsleutels te bepalen inzake inbreng door de stichtende leden van roerende en onroerende goederen, en de bepalingen inzake de meerkost van het gedetacheerd statutair personeelÖ

We vinden het zeer belangrijk dat de statutair benoemde personeelsleden hun statuut, alsook hun arbeids-en weddenvoorwaarden behouden. We denken dat het inderdaad van belang is dat er in de notulen gestipuleerd wordt, dat daar waar om organisatorische redenen niet dezelfde plaats van tewerkstelling kan gegarandeerd worden, er toch maximaal zal gezocht worden om de betrokkenen te werk te stellen op een afdeling of dienst en in een kwalificatie of functie die zo nauw mogelijk aansluit bij hun vroegere dienst. Ook het engagement dat de betrokkenen telkens schriftelijk zullen worden bevraagd over hun voorkeuren terzake lijkt ons cruciaal, om het aanwezig zijnde draagvlak bij het personeel om deze fusie echt tot een succes te maken, verder te ondersteunen. De herschikking van de verlofregeling van het contractueel personeel is niet echt aangenaam voor de betrokkenen maar is ontegensprekelijk nodig om discrepanties weg te werken. We kunnen ons inschrijven in de graduele wijze waarop men dit tracht te realiseren. Voor de rest zitten er overigens toch heel wat positieve elementen in voor de individuele werknemer: gratis hospitalisatieverzekering, garantie op vorming, de regelingen qua brugpensioen (alhoewel hier vanuit de meso-analyse een kritische analyse nodig isÖzijn er nog voldoende competente krachten aanwezig indien we massaal mensen laten uitstromen van af 56 ??); de regelingen qua tijdskrediet (waar men en -dat is positief - de werknemers van 50-plus niet in de telling zal opnemen).

Het komt ons dus voor dat we op het vlak van tewerkstelling voldoende garanties hebben.
Dan wil ik nog even stil staan bij de garanties op het vlak van zorgverlening.

De hoofdopdracht is het aanbieden van kwaliteitsgeneeskunde aan betaalbare prijzen, aan al wie op het ziekenhuis een beroep wenst te doen, ongeacht zijn godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, zijn ras, huidskleur of geslacht, zijn sociale of culturele herkomst, zijn financiŽle of maatschappelijke status.

Voor mij had dit bij de doelstellingen vooraan mogen staan, en niet weggemoffeld zoals nu bij het stuk over waarom men wenst te werken onder een vzw vorm.

Verder krijgen we bij de doelstelling van dit fusieziekenhuis vooral een aantal opportuniteiten voorgesteld:

 • een gedifferentieerd aanbod bieden van diensten.
 • door de schaalvergroting kunnen zowel op het medisch als op het verpleegkundig vlak betere waarborgen gegeven worden inzake ervaring en competentie.
 • door de schaalvergroting wordt de mogelijkheid geboden om te rationaliseren. Specialiseren daar waar mogelijk is en samenvoegen daar waar nodig (bvb spoedgevallendienst).

Er wordt hierbij ook gewezen op het feit dat men aldus dubbel onverantwoorde investeringen in hoogtechnologische apparatuur kan vermijden.

Door de schaalvergroting hebben we inderdaad veel meer kans om tegemoet te kunnen komen aan een aantal essentiŽle diensten.

De fusie biedt grote perspectieven voor onder meer de radiotherapie en de hartchirurgie in het Waasland. Voor bepaalde behandelingen moeten patiŽnten nu nog uitwijken naar andere ziekenhuizen buiten het Waasland.

Het is ook belangrijk dat men hierbij aangeeft oog te zullen hebben voor een samenwerking met de eerstelijnszorg, met andere ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen.

Uiteraard zijn dit stuk voor stuk engagementen en opties die we vanuit onze fractie ten volle kunnen steunen.

Tot slot lees ik ook dat men het aanbod wil afstemmen op de behoeften van de bevolking (?). Maar juist op dat punt blijf ik wat op mijn honger zitten. In de doelstellingen gaat het vooral om hoogtechnologische zorg: het fusiecentrum als katalysator van medische spitstechnologie. En dat is inderdaad zeer belangrijk. Maar rekening houdende met een aantal toekomstige evoluties inzake ziektepatronen (chronische aandoeningen) en inzake medisch handelen; wil ik ook graag bij deze expliciete aandacht vragen in de doelstellingen mbt palliatieve geneeskunde en palliatieve zorg. Indien we van dit ziekenhuis echt een plaats willen maken waar zorg op maat wordt geleverd , dan zal het niet alleen zijn door de medische spitstechnologie te maximaliseren.

Eind vorig jaar had ik het voorrecht aanwezig te zijn op een symposium georganiseerd door Maria Middelares nalv 10 jaar palliatief supportteam. Het komt me voor dat we ook deze piste maximaal verder moeten uitbouwen. In de communicatie oogt dit wellicht wat minder spectaculair, maar elkeen die echt begaan is met het welzijn van patiŽnten die weet wel beter.

Graag zou ik bij deze toch nog eens Einstein citeren die stelde dat :

ďHet voornaamste doel van elke technologische inspanning moet altijd gericht zijn op de mens zelf en zijn nakomelingenĒ

Een gezonde kritische houding tov de grenzen van het medische handelen is hierbij meer dan ooit aan de orde.

De overgrote meerderheid van de mensen is voorstander van een ziekenhuis waar het recht op zelfbeschikking gemaximaliseerd en gegarandeerd blijft. Wanneer een ziekenhuis niet pluralistisch is samengesteld, kan de uitvoering van deze zelfbeschikking in het gedrang komen. Bovendien zijn er heel wat vragen die wij absoluut vanuit een gezond pluralisme , zonder dogmaís, willen behandeld zien bvb:

 • hoe wordt omgegaan met klinische experimenten?
 • hoe wordt omgegaan met ethische regels tov personen die als onbekwaam worden beschouwd?
 • hoe wordt omgegaan met ethische regels mbt reproductieve geneeskunde?
 • hoe wordt omgegaan met coma-patiŽnten (er zijn richtlijnen ivm behandeling en non-behandeling.
 • Welke garanties werden hier ingebouwd opdat er hiertoe voldoende pluralisme wordt ingebouwd om een antwoord op deze vragen te bieden?

Bovendien vragen we ons ook af:

 • hoe wordt de pluralistische samenstelling van Raad van Bestuur, het Directiecomitť, de Medische Raad en de Ethische Commissie gewaarborgd?
 • hoe zal de aanwezigheid van bvb een moreel consulent gewaarborgd zijn?
 • Hoe zal worden omgegaan mbt DNR-codes?
 • hoe zal worden omgegaan met religieuze /levensbeschouwelijke tekens op de kamers van de patiŽnten en in de gebouwen in ít algemeen?

Tot slot wil ik namens mijn fractie alle onderhandelaars feliciteren met de serene manier waarop alles is kunnen verlopen en geef ik graag namens mijn fractie ons absoluut vertrouwen in dit projectÖ..

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa