topimg
Home arrow Biografie
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Biografie PDF Afdrukken
maandag, 23 januari 2006
Wie is Christel Geerts ?

Christel Geerts, geboren op 25 juli 1961 leek in de eerste plaats niet voorbestemd voor de politiek. Ze studeerde aan de VUB Biomedische Wetenschappen en gaf daar ook al snel les.
Na het behalen van haar doctorstitel in de Gerontologie, werd zij in 1996 op 36-jarige leeftijd professor. Eind 1998 was ze het op een wetenschappelijk congres in Hasselt oneens met een standpunt van Freddy Willockx (SP.a), toen Europees parlementslid. Van de discussie kwam een gesprek en voor ze het goed en wel besefte stond ze met beide benen in de politiek.
Voor Christel was het zeker geen bevlieging. "De politieke microbe zat er al lang in. Als stille militante volgde ik al jaren het reilen en zeilen van de partij, maar vanaf dan begon de microbe wel erg te kriebelen".

Wat is haar politieke loopbaan ?

Het politieke parcours van Christel kent een korte voorgeschiedenis.
Haar eerste politieke stap was haar deelname aan de Europese verkiezingen in 1999, om daarna deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. En dit met succes!
Op 1 januari 2001 werd ze schepen voor Sociale Zaken in Sint-Niklaas.
"Voor mij een evidente keuze: met mijn achtergrond en mijn vroeger engagement bij de kindervakanties van de Mutualiteit. Belangrijk is ook dat ik op Sociale Zaken mijn wetenschappelijke bagage kan combineren met veldwerk en praktijkervaring", aldus Christel.
Bij de parlementsverkiezingen van juni 2003 werd Christel onverwacht verkozen tot senator.
Met enige pijn in het hart moest ze haar mensen in Sint-Niklaas achterlaten. Maar haar verkiezing tot senator gaf haar een extra stimulans om ook op het federale niveau haar beste beentje voor te zetten zowel op sociaal vlak, als voor diegenen die haar zeer nauw aan het hart liggen: de senioren.

Christel in de Senaat

Christel zetelt in een tweetal commissies in de Senaat: namelijk de commissie Sociale Aangelegenheden en het Adviescomit�voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.
Hier buigt ze zich over een aantal maatschappelijke thema's zoals oudere holebi's, palliatieve zorgen, leeftijdsdiscriminatie, veiligheid en senioren, su�ide enz..
Als voorzitter van de werkgroep Vergrijzing behandelt ze het hete hangijzer "vergrijzing van de bevolking" en de daarbij gepaard gaande thema's als eindeloopbaan-problematiek, oudere werknemers etc..
Vanuit haar academische opleiding zijn het juist deze thema's die haar uitermate boeien en waar ze zich te volle wil voor inzetten.

Christel in Sint-Niklaas

Toen Christel verkozen werd als schepen, kwam ze met een duidelijke visie naar het stadhuis en stak meteen van wal. "Het stedelijk welzijnsbeleid werd in het verleden wel eens stiefmoederlijk behandeld. Daardoor kwam ik voor een deel toch terecht op braakliggend terrein, wat mij de mogelijkheid gaf heel wat nieuwe zaken in gang te zetten".
Aldus geschiedde. Verschillende projecten kwamen uit hun startblokken zoals "de verbetering van het statuut van onthaalmoeders", "actieplan lokaal holebibeleid" en "opening Buurtbedrijf Drietakt", waar ze voorzitter van is.
In december 2002 werd "Het eerste huis van het Nederlands" geopend en als neusje van de zalm werd in januari 2003 7,5 miljoen euro voor het gemeentelijk Zilverfonds voorzien.
Sedert haar verkiezing tot senator op 18 juni 2003 verhuisde ze naar het federale parlement maar blijft op gemeentelijk vlak nog steeds actief als gemeenteraadslid.

Christel aan de VUB

Na het behalen van haar doctorstitel in de Gerontologie (de studie van het ouder worden) werd zij in 1996 professor. Haar onderzoek spitste zich toe op de situatie van de ouder wordende vrouw in onze samenleving. Al snel werd ze een autoriteit op het vlak van de seksualiteit van de "rijpere" vrouw. Via vakbladen en de media, beklemtoont ze dat het clich�van de aseksuele oudere vrouw, voor wie het allemaal niet meer hoeft, fout is. Uit haar studie blijkt dat oudere vrouwen niet allen seksueel actief blijven, maar dat ze over het algemeen ook behoorlijk tevreden zijn over hun seksleven. In haar boek "Meisjes van 50" komt dit thema uiteraard uitgebreid aan bod. Volgens Christel zijn rijpere vrouwen relaxter en maken zich minder zorgen over hun lichamelijke onvolkomenheden dan jongere vrouwen. Ook oudere "meisjes" still want to have fun!

Wie meer wil weten over haar wetenschappelijk werk kan steeds een kijkje nemen in haar wetenschappelijk cv.
spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

spacer spacer spacer spacer spacer
spa