topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Meer uitleg gevraagd over de dienst Alimentatievorderingen
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Meer uitleg gevraagd over de dienst Alimentatievorderingen PDF Afdrukken
vrijdag, 25 februari 2005

Christel stelt schriftelijke vraag over de werking en evaluatie van de dienst Alimentatievorderingen.

Op 27 januari 2005 ontving ik, naar aanleiding van een mondelinge vraag nr. 3-547 (Parlementaire Handelingen nr. 3-95, 27 januari 2005, blz. 25) aan de geachte minister, het werkingsverslag van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) (1 juni 2004-31 december 2004).
Graag had ik op basis van dit verslag nog een aantal bijkomende vragen gesteld : — In het verslag wordt gesteld dat het nodig is de werking en de organisatie van deze dienst regelmatig te evalueren. Wanneer voorziet men in de oprichting van een evaluatiecommissie ? Zullen de middenveldorganisaties en de partners van het platform Alimentatiefonds hierin vertegenwoordigd zijn ? — Naast de dertig domeinkantoren zijn er eveneens 145 registratiekantoren. Hoeveel aanvragen werden er per registratiekantoor genoteerd (voor de registratiekantoren die ressorteren onder het domeinkantoor Dendermonde) ? — Is er een registratie van de oproepen die binnen komen op het groen nummer 0800/12302 ? Is er informatie over het aantal oproepen, het profiel van de beller en de aard van de vraag ? — In het verslag wordt gesteld dat een nieuwe informatiecampagne moet gelanceerd worden om de DAVO te promoten en bepaalde misverstanden uit de wereld te helpen. Zijn er hiertoe reeds stappen ondernomen ? Binnen welk concept wenst men te werken ?
Antwoord :
1. Na het bekomen van het akkoord van de minister van Begroting, wordt het ontwerp van koninklijk besluit overgemaakt aan de Raad van State. Het ontwerp volgt dus de gewone weg en het is moeilijk om er een precieze datum aan te verbinden.
2. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in twee soorten leden : leden-ambtenaren en leden-raadgevers. De leden-raadgevers zullen bij ministerieel besluit worden aangeduid. Het spreekt voor zich dat er onder de leden-raadgevers afgevaardigden van de organisaties die belang tellen in de problematiek van het onderhoudsgeld, zullen aangeduid worden.
3. Eigenlijk ressorteren de registratiekantoren niet onder de bevoegdheid van de Domeinenkantoren; het betreft immers twee verschillende types kantoren met elk hun specifieke bevoegdheden. Ik interpreteer uw vraag dan ook als volgt : « Hoeveel aanvragen werden er per registratiekantoor ingediend (voor de registratiekantoren met een ambtsgebied dat ligt in het ambtgebied van het Domeinenkantoor) ? » Twaalf registratiekantoren (Aalst I, Aalst II, Aalst III, Beveren, Dendermonde I, Dendermonde II, Lokeren, Ninove, Sint-Niklaas I, Sint-Niklaas II, Sint-Niklaas III en Wetteren) hebben een ambtsgebied dat geheel of gedeeltelijk ligt binnen het ambtsgebied van het Domeinenkantoor Dendermonde. In deze twaalf kantoren werden 14 aanvragen tot het bekomen van de tegemoetkoming ingediend. Ik merk op dat de aanvragers in deze kantoren niet de bijstand en hulp kunnen verkrijgen die wel worden gegeven op het Domeinenkantoor Dendermonde (waar 133 aanvragen werden ingediend – stand op 1 maart 2005).
4. Hieronder vindt u een samenvatting van de gegevens van de laatste gefactureerde periode (januari 2005). U vindt er een overzicht van de herkomst van de gesprekken naar het groenen nummer. Er kan ook uit afgeleid worden dat een gesprek met het groene nummer anderhalve minuut duurt. Dit is uiteraard een gemiddelde.
Aalst 053 6 Aarlen 063 12 Antwerpen 03 53 Bergen 065 14 Borgworm 019 2 Brugge 050 43 Brussel 02 256 Charleroi 071 58 Dendermonde 052 22 Dinant 082 2 Doornik 069 17 Durbuy 086 2 Gent 09 12 Hasselt 011 16 Hasselt 089 6 Herentals 014 14 Hoei 085 4 Ieper 057 5 Kortrijk 056 11 La Louvière 064 28 Libramont 061 36 Luik 04 36 Mechelen 015 2 Namen 081 18 Nijvel 067 34 Ninove 054 4 Oostende 059 8 Roeselare 051 10 Ronse 055 2 Tongeren 012 2 Verviers 087 15 Veurne 058 2 Waver 010 11 GSM 285 Buitenland 3 Totaal aantal gespreken 1 051 Totaal gespreksduur 1 528 minuten
De bellers kunnen onderverdeeld worden in vier groepen : de onderhoudsgerechtigden, de onderhoudsplichtigen; de OCMW's en de juridische beroepen (in hoofdzaak advocaten, soms notarissen).
75 % van de oproepen werden verricht door de onderhoudsgerechtigden en de onderhoudsplichtigen; 15 % is afkomstig van de OCMW's; 5 % van de gesprekken werd gevoerd met advocaten en notarissen. De resterende 5 % gesprekken werden gevoerd met voornamelijk schuldbemiddelaars, journalisten, verkeerde oproepen, enz.
Hieronder gaat een overzicht van de meest gestelde vragen onderverdeeld volgens het profiel van de beller.
a) De aanvragers-onderhoudsgerechtigden. — Informatie omtrent de werking van de DAVO en de voorwaarden om er beroep op te kunnen doen (bijvoorbeeld opsturen van de brochure en/of folder; waar kan een aanvraag worden ingediend; wat zijn de voorwaarden; wat indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont; wanneer zullen voorschotten worden uitbetaald). — Informatie omtrent de stand van zaken van het dossier (bijvoorbeeld zijn er reeds betalingen gebeurt; wanneer zullen welke stappen ondernomen worden). — Vragen van juridische aard (bijvoorbeeld waar kan een uitvoerbare titel verkregen worden; welke is de indexering die moet worden toegepast; kunnen interesten worden aangerekend en vanaf wanneer, waar kan een nieuwe uitvoerbare titel worden bekomen; uitleg over de procedure van collectieve schuldenregeling). — Administratieve formaliteiten (bijvoorbeeld doorgeven van adreswijzigingen; bankrekeningnummer).
b) De onderhoudsplichtigen — Financiële vragen (bijvoorbeeld verkrijgen van een gedetailleerde afrekening; berekening van de schuld; verkrijgen van een afbetalingsplan). — Vragen van juridische aard (bijvoorbeeld het maandelijkse onderhoudsgeld is te hoog en de situatie is ondertussen gewijzigd, wat moet worden gedaan om een vermindering of afschaffing van het onderhoudsgeld te verkrijgen.
c) De OCMW's — Informatie omtrent de werking van de DAVO en de voorwaarden om er beroep op te kunnen doen (bijvoorbeeld opsturen van de brochure en/of folder; kan onze cliënt een beroep doen op de DAVO; welke formaliteiten moeten worden vervuld). — Vragen omtrent de afsluitingsstaten die moeten worden ingediend voor de dossiers met betrekking tot de voorschotten die vóór 1 juni 2004 werden toegekend. — Vragen omtrent wat moet gebeuren met terugbetalingen die de OCMW's hebben ontvangen ná 1 juni 2004.
d) Advocaten en notarissen — Informatie omtrent de werking van de DAVO en de voorwaarden om er beroep op te kunnen doen (bijvoorbeeld opsturen van de brochure en/of folder). — Financiële vragen (bijvoorbeeld verkrijgen van een gedetailleerde afrekening; berekening van de schuld; verkrijgen van een afbetalingsplan voor hun cliënt; vanaf wanner kan de cliënt rechtstreeks betalen aan de onderhoudsgerechtigde). — Juridische informatie (bijvoorbeeld er is geen recht meer op onderhoudsgeld aangezien het kind meerderjarig geworden is, eigen inkomsten heeft verworden, buitenshuis werd geplaatst of bij de onderhoudsplichtige verblijft).
5. De enige stap die voorlopig werd genomen is het opstellen van een nieuwe brochure. De wijzigingen die worden aangebracht betreffen niet zozeer de inhoud maar wel de leesbaarheid van de tekst. Dit betekent dat de juridische terminologie zo veel als mogelijk wordt vermeden.
Bovendien worden op aanvraag van organisaties of verenigingen voordrachten gegeven omtrent de werking van de DAVO. Zo ontving de DAVO aanvragen van justitiehuizen, diensten voor slachtofferhulp, vrouwenverenigingen, enz. Naargelang de impact van die voordrachten worden ze gegeven door de medewerkers van de centrale diensten of van de lokale kantoren.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa