topimg
Home arrow Wetsvoorstellen arrow Wetsvoorstel vaderschapsverlof holebi's
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Wetsvoorstel vaderschapsverlof holebi's PDF Afdrukken
woensdag, 9 maart 2005

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's.

MEMORIE VAN TOELICHTING
De vader heeft het recht om van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind, gedurende 10 dagen, door de vader te kiezen, binnen 30 dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Gedurende de eerste drie dagen behoudt de werknemer zijn loon, de resterende 7 dagen worden door het RIZIV aan 82 procent van het brutoloon betaald, met evenwel een maximum van 86,35 EUR/dag.
Terwijl mannen in heterogezinnen bij de geboorte van een kind recht hebben op tien dagen vaderschapsverlof krijgen meemoeders of -vaders uit een holebi-gezin dat niet. Het vaderschapsverlof is m.a.w niet toegankelijk voor meemoeders of -vaders uit holebi-koppels.
Art. 30, §2, eerste lid, van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalt immers dat de werknemer het recht heeft om van het werk afwezig te zijn, "ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat (...)".
Het vaderschapsverlof is aldus gekoppeld aan de afstamming. De Nationale Arbeidsraad heeft reeds gewezen op het discriminerend karakter van deze bepaling voor koppels van hetzelfde geslacht. Aangezien deze kwestie geregeld wordt in het Burgerlijk Wetboek, vraagt de Nationale Arbeidsraad "dat de gevolgen hiervan elders zouden onderzocht worden."
Het probleem kan als volgt omschreven worden: holebi's kunnen als alleenstaande kinderen adopteren, kunnen pleegouder zijn, voeden al samen kinderen op maar kunnen op geen enkele manier hun gezamenlijk ouderschap wettelijk regelen.
Als adoptie door een niet-biologische ouder van een kind van zijn of haar partner wordt toegelaten kan dat ook een oplossing bieden voor het medeouderschap (co-ouderadoptie). De erkenning van anders samengestelde gezinnen en de mogelijkheid tot adoptie en co-ouderschap door koppels van gelijk geslacht is voor holebi-organisaties dan ook prioritair momenteel.
Zover zijn we nog niet. Het maatschappelijk debat hierover loopt volop. In afwachting van een definitieve regeling adoptie en co-ouderschap voor holebi's wordt het daarom wenselijk geacht reeds een wijziging aan te brengen in de bestaande arbeidswetgeving.
Zo wordt bij de Holebi-federatie - de koepel van de Vlaamse en Brusselse holebiverenigingen - reeds het goede voorbeeld gesteld: hun medewerkers krijgen tien dagen verlof als ze meemoeder of -vader worden. Met dit wetsvoorstel willen we deze praktijk in de wetgeving verankeren en veralgemenen.
Concreet wordt er voor geopteerd het vaderschapsverlof voor holebi's open te stellen en daartoe de arbeidsovereenkomstenwet aan te passen. Een partner van hetzelfde geslacht krijgt bij de geboorte van een kind ook recht op dezelfde 10 dagen verlof. Het bewijs van partnerschap moet geleverd worden door een uittrekstel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres gedurende minstens één jaar blijkt of door de huwelijksakte. Ook de arbeidsovereenkomstenwet voor binnenschippers wordt in die zin aangepast.
WETSVOORSTEL
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in art. 78 van de grondwet.
Art. 2
Art. 30, §2, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt aangevuld met volgende bepaling:
<>
Art. 3
Art. 25quinquies, §2, eerste lid, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen wordt aangevuld met volgende bepaling:
<>
Christel Geerts (sp.a)

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa