topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Vraag om uitleg over de overdracht van standplaatsen
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Vraag om uitleg over de overdracht van standplaatsen PDF Afdrukken
vrijdag, 18 maart 2005

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de overdracht van standplaatsen» (nr. 3-691)

Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Artikel 41 van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten stelt dat de overdracht van een standplaats maar is toegestaan wanneer tegelijk een aantal voorwaarden zijn vervuld. In de praktijk blijken diverse gemeentebesturen te kampen met problemen bij de implementering van deze wetgeving. Ik ga in op één probleem. Een collegebestuur geeft een akkoord tot overdracht van standplaats op basis van een geschreven overeenkomst tussen overnemer en standplaatshouder waarin enkel sprake is van een standplaats voor de betrokken gemeente. Hetzelfde scenario doet zich tegelijkertijd voor in een andere gemeente, tussen dezelfde standplaatshouder en een andere overnemer. In dit geval heeft de overnemer dus verschillende standplaatsen die niet als één pakket overgedragen worden. Volgens de Nationale Vrije Marktkramersvereniging moet de standplaatshouder alle standplaatsen aan één overnemer overdragen. Graag had ik aan de minister het volgende gevraagd: Zijn er na diverse signalen uit de gemeentebesturen met betrekking tot de moeilijke interpretatie van deze regelgevende bepalingen al stappen gedaan om het geheel van deze bepalingen te verduidelijken, zodat een eenvormige implementering mogelijk wordt? Kan de minister mij aan de hand van het aangehaalde voorbeeld de concrete draagwijdte van de regelgeving toelichten. Met andere woorden, kunnen de betrokken gemeentebesturen toelating geven voor een dergelijke overname van één standplaats? Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw.
– Artikel 9, paragraaf 2, van de wet op de ambulante handel verbiedt elke overdracht van standplaatsen op de markten, met uitzondering van de door de koning bepaalde gevallen. Het overdrachtstelsel is dus een afwijkend stelsel. De bepalingen ter zake zijn dus strikt van toepassing. Artikel 41, 2°, van het koninklijk besluit van 3 april 1995 vermeldt duidelijk dat de standplaatsen aan één overnemer - en dus niet aan meerdere overnemers - moet worden overgedragen. Dientengevolge kon in het genoemde voorbeeld de gemeente de overdracht maar toestaan nadat ze had vastgesteld dat de standplaatshouder al zijn standplaatsen aan één en dezelfde overnemer heeft overgedragen. Bovendien zal volgende donderdag in de Kamer een wetsontwerp over de hervorming van de ambulante activiteiten worden goedgekeurd. Ik zal er op toezien dat deze aangelegenheid in de uitvoeringsbesluiten van de toekomstige wet wordt verduidelijkt. Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT). – Ik vraag me alleen af of de gemeenten over voldoende instrumenten beschikken om zich ervan te vergewissen. De vraag komt binnen voor één gemeente en de desbetreffende gemeente moet nagaan of er ook nog standplaatsen zijn in andere gemeenten. Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw.
– In de nieuwe wet is speciaal aandacht besteed aan deze problematiek. De huidige wetgeving is niet duidelijk, niet transparant en niet praktisch.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa