topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Mondelinge vraag medisch verantwoorde voeding
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Mondelinge vraag medisch verantwoorde voeding PDF Afdrukken
donderdag, 24 maart 2005

Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van medisch verantwoorde voeding» (nr. 3-640)

De voorzitter.
– De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, antwoordt namens de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
– Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
De terugbetaling van geneesmiddelen en aanverwante middelen zoals medisch verantwoorde voeding, is een delicate oefening waarbij rekening moet worden gehouden met de reële behoeften, het niveau van de kennis over de desbetreffende producten en financiële overwegingen. Het is een proces dat tijd vergt en goed moet worden overwogen. Dat is soms moeilijk verenigbaar met de urgente en acute noden die er in de praktijk bestaan. In deze context kreeg ik van de minister graag toelichting bij de terugbetalingsprocedure van Neocate, een voorverteerde voeding op basis van vrije aminozuren, aangepast aan de behoeften van de zuigeling. Ouders van kinderen die dat product nodig hebben, worden al vlug met een rekening van 675 euro per maand geconfronteerd. Er is jammer genoeg nog steeds geen RIZIV-terugbetaling voor dit type voeding. Zijn er voor dit product alternatieven? Zijn er plannen om dit product terug te betalen en zo ja, volgens welke criteria inzake wachttijd en maximale duur van gebruik?
– De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Helaas bestaan er voor deze voeding geen alternatieven. Na positief advies van de werkgroep Medische Voeding van het RIZIV heeft het Verzekeringscomité op 31 januari 2005 op zijn beurt een positief advies gegeven voor de terugbetaling van Neocate 400 gr en Neocate Advance 10 x 100 gr. De vergoedingsvoorwaarden worden beschreven in een koninklijk besluit dat momenteel voor akkoord aan mijn collega van Begroting is voorgelegd. Er wordt voorgesteld te voorzien in een vergoeding in categorie B voor patiënten die lijden aan een ernstige aandoening ten gevolge van een te korte dunne darm of een geobjectiveerde enteropathie ten gevolge van een allergie, een epitheliale dysplasie of een darmvlokkenatrofie. Op basis van een omstandig verslag van de geneesheer-specialist kan een machtiging voor zes maanden worden toegekend. Die attesten kunnen indien nodig met telkens 6 maanden worden verlengd. – Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
Ik dank de minister voor het antwoord. We kijken uit naar de ondertekening van het koninklijk besluit, zodat er voor deze noden een oplossing komt.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa