topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Christel doet tussenkomst in Senaat n.a.v. Gezondheidswet
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Christel doet tussenkomst in Senaat n.a.v. Gezondheidswet PDF Afdrukken
donderdag, 21 april 2005

Op 21 april 2005 deed Christel Geerts een tussenkomst in de Senaat n.a.v. de Gezondheidswet. Hieronder kunt u haar tussenkomst lezen.

Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT). Ė Het wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg heeft tot doel de uitgaven in de globale gezondheidssector beter te beheersen. We kunnen dat alleen maar toejuichen. Enerzijds vanuit het oogpunt van een goed en realistisch beleid, anderzijds omdat de gevolgen van een ontsporing van het systeem, ongelijk verdeeld zouden zijn. Het is dus wel nodig het belang ervan dagelijks op de maatschappelijke agenda te zetten. Het is immers een illusie te denken dat het systeem zichzelf zal bijsturen en corrigeren. Belangrijk is dat de minister over voldoende instrumenten beschikt om kort op de bal te spelen en de groeinorm in de loop van 2005 zelfs nog te kunnen bijsturen. Vanuit die context kan SP.A-SPIRIT instemmen met de in de tijd beperkte machtiging. We zijn echter vragende partij voor meer actuele cijfers. Niet alles wat we willen gerealiseerd zien, staat in deze gezondheidswet. Iedere beleidsvoerder weet dat met de sector overleg moet worden gepleegd en dat alle actoren in dezelfde richting moeten marcheren. Er zijn heel wat nuttige instrumenten voorhanden om de uiteindelijke doelstellingen van deze wet te kunnen realiseren. Zo is er de strijd tegen de niet-erkende toestellen en de koppeling van de accreditering aan het voorschrijfgedrag van de artsen. Zopas werd hier beweerd dat de artsen die het wel goed doen zouden moeten worden beloond. Dat kan niet. Het is de plicht is van de artsen om hun werk naar behoren te doen. Het is een goede zaak dat bedrijven kunnen worden verplicht om binnen het terugbetalingsysteem te blijven. Het dispuut rond de anticonceptiepil toont overigens het belang van deze maatregel aan. Ook een verdere standaardisering van de prijszetting is een positief elementen en het stimuleren van de samenwerking tussen ziekenhuizen is een belangrijke incentive. De programmatie die in het thuiszorgdecreet en in het bejaardendecreet is ingeschreven, werkt in Vlaanderen vrij goed. Het Bijzonder Solidariteitsfonds krijgt niet alleen meer financiŽle armslag maar er is ook een vlottere toegang. Het is een weerspiegeling van de complexe situaties die zich in de praktijk soms voordoen. Belangrijk is ook dat in een openbare aanbesteding voor geneesmiddelen wordt voorzien. De overheid kiest voor de beste prijs-kwaliteitverhouding en bespaart tegelijkertijd in de ziekteverzekering. Bovendien betaalt de patiŽnt minder. De kiwi kreeg hier al verschillende benamingen: een uitgeknepen kiwi, een vijg, Ö Voor mij mag het een vijg zijn, als de patiŽnt er maar beter van wordt. Enkel de medicijnen die nog onder patent staan vallen buiten de voorziene aanbesteding. Er werd een mechanisme gecreŽerd om de geneesmiddelenprijzen beter te beheersen, zonder de onderzoekscapaciteit en de economische ontwikkeling van de sector te hypothekeren. Ook de strijd tegen de pseudo-innovatieve geneesmiddelen is belangrijk. Dat zijn nieuwe geneesmiddelen die in het terugbetalingssysteem van de ziekteverzekering trachten te geraken en die vaak een stuk duurder zijn dan hun voorgangers, ook al hebben ze geen enkele therapeutische meerwaarde. Het is een goede zaak dat het CTG een echt onderzoek voert naar de therapeutische meerwaarde van nieuwe medicamenten en dat de resultaten van dat onderzoek aan de minister ťn aan het parlement worden bezorgd. Een ander belangrijk punt is de uitbreiding van het systeem van de referentieterugbetaling. Toch zal een kostenbesparend systeem in de gezondheidszorg in de long run maar succes boeken, als het omkaderd wordt door voldoende begeleidende maatregelen tot verbetering van de efficiŽntie, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Deze maatstaven zijn trouwens niet alleen medisch maar ook sociaal zeer belangrijk. De SP.A-fractie kan ook vanuit dit perspectief het ontwerp positief evalueren. We vragen alleen dat de minister zijn elan niet laat afzwakken, maar desnoods nog een tandje bij zet om in versneld tempo verder te werken. Er liggen immers nog tal van interessante voorstellen op tafel, die zeker zijn aandacht verdienen. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorschrift op stofnaam, dat zopas nog in het vooruitzicht werd gesteld, aan het elektronische patiŽntendossier of aan de maatregel inzake de honorariasupplementen. Op al die terreinen moeten in de nabije toekomst nog verdere stappen worden ondernomen. In het raam van zijn kwaliteitsbevorderende maatregelen wil de minister een kwaliteitsadviseur aan het werk zetten, die een brugfunctie tussen de verschillende overheidsinstellingen krijgt. Een goede coŲrdinatie is inderdaad cruciaal om het gezondheidssysteem te verbeteren, maar de SP.A-fractie dringt terzake vooral aan op een gedetailleerde follow-up van de output van deze functie. Ik maak hier graag de vergelijking met het Vlaamse kwaliteitsdecreet, ook al vergelijk ik hier in zekere zin appelen met peren. De instellingen van de sector hebben enorm veel werk verzet om te beantwoorden aan de normen van dat decreet. Velen hebben kwaliteitscoŲrdinatoren aangenomen en dikke boeken volgeschreven. Hier en daar heeft dat een positieve dynamiek op gang gebracht. Maar uit een onderzoek bij zorg- en verpleegkundigen die met hun twee voeten in de zieken- of bejaardenzorg staan, blijkt toch dat er op de plaats waar de verbetering moet komen, namelijk aan het bed van de patiŽnt, toch niet zoveel veranderd is. De conclusie moet dan ook zijn dat het niet volstaat een kwaliteitssysteem te implementeren, er moet ook een nauwgezette follow-up komen. De SP.A-fractie zal het ontwerp voluit steunen, omdat het tal van positieve elementen bevat. We zijn er ook van overtuigd dat de minister de commissie voor de Sociale Aangelegenheden op regelmatige wijze over de stand van zaken zal informeren. Aan de andere kant liggen er nog heel veel voorstellen op behandeling te wachten. Wat dit betreft sluit ik me graag aan bij de heer Beke: we moeten leren leven met beperkingen.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa