topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Mondelinge vraag over het pneumokokkenvaccin
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Mondelinge vraag over het pneumokokkenvaccin PDF Afdrukken
donderdag, 19 mei 2005

Mondelinge vraag van Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het pneumokokkenvaccin» (nr. 3-689).

Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Het nieuwe pneumokokkenvaccin is sinds het najaar van 2004 op de markt in België. Omdat in België pneumokokkeninfecties een steeds grotere bedreiging vormen voor kinderen, is dit beschermend vaccin van onschatbare waarde. Pneumokokken zijn in ons land een van de voornaamste oorzaken van ernstige bacteriële infectieziekten bij kinderen onder de 5 jaar
De American Academy of Pediatrics beveelt het nieuwe geconjugeerde pneumokokkenvaccin dan ook aan voor alle kinderen tussen 2 en 23 maanden en voor kinderen tussen 24 en 59 maanden met verhoogd risico op invasieve pneumokokkeninfecties.
Na één jaar gebruik blijkt het aantal invasieve pneumokokkeninfecties en het aantal gevallen van hersenvliesontsteking door pneumokokken in de Verenigde Staten met 70% te zijn gedaald bij kinderen beneden de twee jaar en met 44% bij kinderen ouder dan twee jaar. Die cijfers spreken voor zich. Een en ander wordt bevestigd in een recent gepubliceerde studie van de Centers for Disease Control and Prevention. Ook het aantal pneumokokkeninfecties bij volwassen familieleden van die kinderen daalde met 32%, wat erop wijst dat de gevaccineerde kinderen de ziekte minder doorgeven. Tot daar het goede nieuws.
Het slechte nieuws is echter dat een volledige vaccinatie met vier dosissen 273,08 euro kost. Het pneumokokkenvaccin wordt bovendien niet terugbetaald door het RIZIV en behoort niet tot de vaccins die gratis worden verstrekt door de gemeenschappen. Het blijft dus vooral een vaccin voor de meer gegoede burgers. Nochtans wordt die vaccinatie sterk aanbevolen door de Vlaamse vereniging voor kindergeneeskunde, de Hoge gezondheidsraad en Kind en Gezin.
In een antwoord op de vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de vaccinatie tegen de pneumokokken eind december 2004, deelde minister mee dat er besprekingen werden aangevat teneinde vanaf 1 januari 2006 de introductie van het vaccin mogelijk te maken. Kan de minister ons vertellen hoe ver het staat met dat dossier?
De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
– Zoals ik vroeger al heb verklaard, heeft de commissie Tegemoetkoming van geneesmiddelen van het RIZIV het verzoek tot terugbetaling van het vaccin al ingediend. Ik hoef hier dus niet terug te komen op het duidelijke belang ervan voor de volksgezondheid. Aangezien het RIZIV van oordeel is dat het om een communautaire en niet om een federale bevoegdheid gaat, heeft het dat verzoek afgewezen.
Het vaccin staat ingeschreven in de vaccinatiekalender van de Hoge gezondheidsraad en wordt nog steeds besproken in de werkgroep inentingen van de Interministeriële conferentie. Er moet een formule worden gevonden om het te integreren in de vaccinatieprogramma’s voor pasgeborenen of in het akkoordprotocol van 20 maart 2003 tussen de gemeenschappen en de federale overheid.
Volgens het protocolakkoord vallen twee derde van de prijzen af fabriek van aangeraden vaccins – zij die ingeschreven zijn in de vaccinatiekalender van de Hoge gezondheidsraad – ten laste van de federale overheid en is één derde ten laste van de gemeenschappen. Ik vestig er de aandacht op dat dit vaccin niet alleen het budget inentingen van de Staat maar ook dat van de gemeenschappen verdubbelt. De volgende vergadering van de Werkgroep inentingen heeft plaats op 24 mei. De voorbereidende vergadering van de Interministeriële conferentie is gepland op 30 mei en de conferentie zelf op 13 juni. De erkenning dat het pneumokokkenvaccin moet worden ingeschreven in de vaccinatiekalender 2004-2005 en de goedkeuring ervan door de Interministeriële conferentie, betekent nog niet dat we dit vaccin kunnen aanbieden aan de zuigelingen van 2006. De werkgroep Inentingen zal zo snel mogelijk een oplossing moeten vinden voor dit probleem.
Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Ik ben overtuigd van de goede wil van de minister, maar gelet op de overtuigende bewijzen uit het buitenland, pleit ik er nogmaals voor dat maatregelen worden genomen om in dit dossier zo snel mogelijk vooruitgang te boeken.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa