topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Mondelinge vraag over het rookverbod in restaurants
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Mondelinge vraag over het rookverbod in restaurants PDF Afdrukken
woensdag, 15 juni 2005

Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het rookverbod in restaurants» (nr. 3-715)

De voorzitter.
– De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken antwoordt namens de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Deze week vernamen we dat de minister vanaf 2007 een rookverbod wil invoeren dat enkel zou gelden voor restaurants. Hij zou voor de cafés een uitzondering maken vanwege hun ‘‘gezelligheidsfunctie’’. In restaurants kunnen nog onder bepaalde voorwaarden rookruimtes worden ingericht. We namen afgelopen week ook kennis van diverse reacties uit de horecafederaties. Sommigen koppelen dit rookverbod aan een vraag voor compensaties, zoals een BTW-verlaging. Anderen wijzen vooral op een te vrezen daling van de omzet en het daaraan gekoppeld banenverlies. Het Platform voor een rookvrije horeca juicht het voornemen van de minister toe en wijst naast het gezondheidsbevorderende aspect vooral op het feit dat de buitenlandse ervaringen aantonen dat er op termijn geen negatieve gevolgen hoeven te zijn. Welke regelgevende procedure zal de minister volgen? Wanneer wordt dit rookverbod van kracht? Hoe zal het onderscheid worden gemaakt tussen een café en een restaurant? Wat zal er gebeuren met allerlei tussenvormen, zoals brasseries en dergelijke? Worden er vergoedingen vastgelegd voor de restaurants die reeds geïnvesteerd hebben om te voldoen aan de huidige regels? Ik verwijs naar afzuiginstallaties en aanpassingen om sigarettenautomaten onbeschikbaar te maken voor min-zestienjarigen. Worden er vergoedingen gepland voor de restaurants die zullen investeren in een rookruimte? Hoe ziet de minister de controle op de implementering van deze regelgeving? Wordt op de klant of op de uitbaters gefocust? De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken.
– Ik lees het antwoord van minister Demotte. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een rookverbod in alle gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, waaronder de horecainstellingen. De houders van een drankgelegenheid, omschreven als plaatsen waar alcoholhoudende dranken los van een maaltijd mogen worden geserveerd, kunnen een afwijking aanvragen om een rokerszone te creëren. Deze rokersruimte mag niet groter zijn dan de helft van de oppervlakte, behalve wanneer de drankgelegenheid niet groter is dan 50 vierkante meter, zoals bepaald in de huidige reglementering. De afwijking wordt toegekend aan instellingen die op basis van een door een accountant, boekhouder of revisor gecertificeerd formulier bewijzen dat de aankopen bestemd voor het bereiden en de verkoop van maaltijden, minder bedragen dan een derde van de totale aankoop en verkoop van drank en voedingsmiddelen. Voor de nieuwe instellingen wordt de afwijking aangevraagd op basis van geschatte cijfers. De toelating wordt toegekend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor een periode van drie jaar. De controles worden door het FAVV gedaan, met occasionele versterking van de controleurs van de FOD Volksgezondheid. De houder en de klant zijn allebei verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen. De wettelijke basis zal in die zin herzien worden. Elke houder van een niet-rokers café of restaurant, kan een rokersruimte installeren waar enkel dranken mogen worden geserveerd. De grootte van de rookruimte mag niet groter zijn dan een vierde van de totale oppervlakte. Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2007. Vanaf de publicatie van het besluit kunnen de instellingen zich aanpassen aan het nieuwe besluit of aan de huidige reglementering, d.i. het K.B. van 15 mei 1990. Zo wordt verkomen dat de instellingen die niet-rokers instellingen worden, onnodige investeringen doen in rokersruimtes en rookafzuigsystemen. Tijdens de vergadering met de sector werden compensaties gevraagd voor de restaurants die in orde zijn omdat zij over een luchtbehandelings- of afzuigsysteem beschikken. Deze compensaties zouden kunnen bestaan in een verlengde afschrijving. De minister heeft zich ertoe verbonden de sector te steunen bij zijn bevoegde collega’s voor iedere economische en financiële maatregel die de sector aanbelangt. Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Ik heb enige bedenkingen bij de criteria die de minister hanteert om te bepalen wanneer een horecazaak een restaurant is. De praktijk zal uitwijzen dat dit een zeer moeilijke oefening is. De minister zegt dat wie al geïnvesteerd heeft in afzuiginstallaties, een vorm van financiële compensatie zal krijgen. Geldt dat ook voor de investeringen om de sigarettenautomaten onbeschikbaar te maken voor min-zestienjarigen? De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken.
– Ik zal deze interessante opmerkingen overmaken aan mijn collega van Sociale Zaken.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa