topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Het plan tegen zelfmoord
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Het plan tegen zelfmoord PDF Afdrukken
vrijdag, 17 juni 2005

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het plan tegen zelfmoord» (nr. 3-893)

Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Eind vorig jaar, in december, vernamen we op een studiedag over zelfdoding bij ouderen dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een plan inzake zelfmoord uitwerkte, dat op dat ogenblik ter evaluatie lag. Het plan zou gericht zijn op secundaire preventie en streven naar complementariteit met andere actoren. De opzet van het plan zou ruimer zijn dan de regeringsverklaring en, behalve op jongeren, ook focussen op ouderen en holebi’s. Het zou drie doestellingen hebben: het verminderen van het aantal zelfdodingen; het beperken van opeenvolgende zelfmoordpogingen en het verbeteren van de maatschappelijke integratie van mensen die een zelfmoordpoging achter de rug hebben. Hoever staat het met het plan tegen zelfmoord? Is de evaluatie intussen afgelopen; wanneer zullen de resultaten bekendgemaakt worden? Hoever staat het met de campagne Choose Life? Zijn er reeds aangepaste "overleveringskaarten" voor senioren en personen met een visuele handicap? De voorzitter.
– Ik kan ook meedelen dat we na het zomerreces in de Senaat starten met een werkgroep rond zelfmoord, niet specifiek bij ouderen, maar heel breed gericht, omdat dit werkelijk een maatschappelijke plaag aan het worden is. De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
– Zelfdoding is een zeer belangrijk en gevoelig probleem en het is goed dat het hier besproken wordt. Het plan werd op 16 februari door experts geëvalueerd en unaniem goedgekeurd. Bovendien werden interessante suggesties gedaan. Het is mijn bedoeling tijdens de volgende plenaire vergadering van de interministeriële conferentie Volksgezondheid, in december 2005, het punt suïcidologie te agenderen in de werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg. We moeten ertoe komen de interactie en onderlinge samenhang van de bevoegdheden op elk bevoegdheidsniveau te coördineren, vooral op het vlak van de statistische en epidemiologische gegevens, de sociale gezondheid, de goede praktijk en eventuele leemten. Ik heb ook advies gevraagd aan de Belgian Society for Emerency and Disaster Medicine en aan de Hoge Gezondheidsraad, die een werkgroep Depressie, Depressiviteit en Zelfmoord heeft opgericht, waar het plan momenteel wordt bekeken. In mijn algemene beleidsnota inzake geestelijke gezondheid vermeld ik de steun aan het proefproject inzake tweedelijnssteun, Eole, dat de ontbrekende schakel is tussen de experts en de eerstelijnszorgverstrekkers. In het kader van mijn bevoegdheid inzake secundaire preventie steun ik ook de studie Opvang van suïcidepogers met repetitief suïcidaal gedrag van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord in samenwerking met het AZ-VUB. Het gaat om een studie over personen in de psychiatrie of depressieve personen die herhaalde zelfmoordpogingen achter de rug hebben. Wat de output betreft, wacht ik op de aanbevelingen van Besedim en van de Hoge Gezondheidsraad om ze te integreren in het plan ter bestrijding van zelfmoord. Ik heb het vervolg gepland vanaf de herfst. Het project van overleveringskaarten is zowel voor adolescenten als voor senioren en personen met een handicap bedoeld. Het zal aan de hand van de aanbevelingen van Besedim en de Hoge Gezondheidsraad geëvalueerd worden. Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Ik dank de minister voor zijn aandacht en interesse voor dit belangrijke thema. Zijn de overleveringskaarten nu al beschikbaar? De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
– Dat is in mijn antwoord misschien wat dubbelzinnig geformuleerd. Ik denk dat ze al bestaan, maar dat ze nog moeten worden geëvalueerd.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa