topimg
Home
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogtHier zijn de gearchiveerde artikelen voor 03 2005


Mondelinge vraag medisch verantwoorde voeding PDF Afdrukken
donderdag, 24 maart 2005

Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van medisch verantwoorde voeding» (nr. 3-640)

Lees verder...
Mondelinge vraag i.v.m. dagforfaits rusthuizen PDF Afdrukken
donderdag, 24 maart 2005

Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de raadpleging van de dagforfaits in de rusthuizen» (nr. 3-641)

Lees verder...
Vraag om uitleg over Het Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP) PDF Afdrukken
woensdag, 23 maart 2005

Vraag om uitleg van Christel Geerts aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen inzake het Nationaal Actieplan Partnergeweld. Vraag nog niet beantwoord.

Lees verder...
Christel wil nultolerantie inzake partnergeweld PDF Afdrukken
dinsdag, 22 maart 2005

Elk slachtoffer is er één te veel! Partnergeweld is niet opgenomen als prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan van Sint-Niklaas voor de periode 2005-2008. sp.a–fractieleidster Christel Geerts: “Toch breek ik een lans om hier meer aandacht aan te schenken. Partnergeweld is één van de meest voorkomende maar ook één van de meest verzwegen geweldsdelicten.” Geerts pleit ondermeer voor bewustmakingsacties, opleiding van politieagenten en meer slachtofferhulp.

Lees verder...
Vraag om uitleg over de overdracht van standplaatsen PDF Afdrukken
vrijdag, 18 maart 2005

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de overdracht van standplaatsen» (nr. 3-691)

Lees verder...
spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

spacer spacer spacer spacer spacer
spa